Adres

ul. Osiedlowa 36

26-600 Radom 

 

Telefon

(48) 366 58 05

 

Fax

(48) 366 53 30

 

Email

sekretariat@zso4.radom.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA


Szanowni rodzice i uczniowie!

Projekt "Kreatywne zarządzanie karierą" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Realizowany  w ramach :  Priorytetu X "Edukacja Dla Rozwoju Regionu".

Działanie:10.3 Doskonalenie zawodowe 

Poddziałanie:10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Projekt realizowany jest na zlecenie Gminy Miasta Radom.

W naszej szkole działa SPINKA - Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w którym uczniowie mogą m.in. przygotować się do podjęcia dojrzałej i odpowiedzialnej decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. 

W ramach SPINKI prowadzone są zajęcia dla zakwalifikowanej grupy 10 uczniów  :

  • grupowe -   środa: 13.30 - 15.30 
  • indywidualne -  czwartek: 13.30 - 15.30 
  • konsultacje w  każdy poniedziałek - 14.20-16.20 - dla wszystkich uczniów Naszej Szkoły,

Zajęcia odbywają się w Szkolym Punkcie  Informacji i Kariery  czyli SPINCE w sali 215  na II piętrze. Zajęcia prowadzi doradca zawodowy p. mgr Małgorzata Węglewska.

Wszystkich zainteresowanych, również nauczycieli , wychowawców, rodziców  i opiekunów uczniów serdecznie zapraszamy.


           Bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Kreatywne Zarządzanie Karierą”

Szanowni Rodzice!

        Już niedługo Wasze dzieci będą musiały podjąć pierwszą dorosłą i samodzielną decyzję - wybrać szkołę ponadgimnazjalną i zawód. Jest to zawsze trudna i ważna decyzja, chociażby ze względu na zmienne potrzeby rynku pracy.

       W naszej szkole realizowane będą bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Kreatywne Zarządzanie Karierą” realizowanego przez Gminę Miasta Radom, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy Twoje dziecko! do udziału w zajęciach.

       W dniach od 1 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. będzie odbywała się rekrutacja na zajęcia w ramach powyższego projektu. Liczba miejsc ograniczona!!!         Oferta obejmuje udział:

  • w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa zawodowego (1 h tygodniowo) przez trzy semestry dla 10 uczniów,

  • w zajęciach indywidualnych  z zakresu doradztwa zawodowego (1 h tygodniowo) przez trzy semestry dla 10 uczniów ze szkoły,

  • konsultacje dla uczniów .

         W trakcie zajęć będą rozwijane kompetencje miękkie uczniów wśród uczniów, takie jak kreatywność, umiejętność pracy w grupie, odporność na stres, umiejętność zarządzania czasem. Rozpoznane zostaną predyspozycje zawodowe, osobowość zawodowa, kompetencje osobiste, społeczne.  Ułatwi to rozpoznanie swoich mocnych stron, a przez to w przyszłości łatwiejsze podjęcie decyzji o nauce w szkole.

        Uwaga! Formularze zgłoszeniowe są do pobrania w sekretariacie szkoły.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

        Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 05.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

  

 Gimnazjum i liceum:

 

             18, 19, 20 kwietnia 2018 r.    – egzaminy gimnazjalne

            2 maja 2018 r.                         - środa                                              

            4, 7, 8 maja 2018 r.                – egzaminy maturalne

            01 czerwca 2018 r.                 - piątek

 

    Jednocześnie informuje się, że w budynku szkoły będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów, którzy nie będą mogli mieć w wymienionych wyżej dniach zapewnionej opieki w domu.

 

Dni wolne z kalendarza:

 

-zimowa przerwa świąteczna  23 - 31.12 2017r

-ferie zimowe 15 - 28.01 2018r

-wiosenna przerwa świąteczna 29.03.-03.04. 2018r


 

Terminy wystawiania ocen, zagrożeń, konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

11.09.2017 – zebrania z rodzicami

02.10.2017 – konsultacje dla rodziców (godz. 17.00 – 18.00)

06.11.2017 – konsultacje dla rodziców (godz. 17.00 – 18.00)

17.11.2017 – ostateczny termin wystawiania zagrożeń przez nauczycieli

20.11.2017 – zebrania z rodzicami

17.11.2017 – ostateczny termin podania zagrożeń rodzicom przez wychowawców

15.12.2017 – ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych

18.12.2017 – Rada klasyfikacyjna i plenarna

08.01.2018 – zebrania z rodzicami

05.02.2018 – konsultacje dla rodziców (godz. 17.00 – 18.00)

05.03.2018 – konsultacje dla rodziców (godz. 17.00 – 18.00)

23.03.2018 – ostateczny termin wystawiania zagrożeń przez nauczycieli w kl. III LO

09.04.2018 – zebrania z rodzicami

20.04.2018 – ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach III LO

23.04.2018 - Rada klasyfikacyjna i plenarna dla klas III LO

27.04.2018-zakończenie zajęć w klasach III LO

18.05.2018 – ostateczny termin wystawiania zagrożeń przez nauczycieli

21.05.2018 – ostateczny termin podania zagrożeń rodzicom przez wychowawców

15.06.2018 – ostateczny termin wystawienia ocen rocznych

18.06.2018 – Rada klasyfikacyjna i plenarna


 

 Instrukcja logowania do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą szczegóły