Adres

ul. Osiedlowa 36

26-600 Radom 

 

Telefon

(48) 366 58 05

 

Fax

(48) 366 53 30

 

Email

sekretariat@zso4.radom.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA


Szanowni rodzice i uczniowie!

Projekt "Kreatywne zarządzanie karierą" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 Realizowany  w ramach :  Priorytetu X "Edukacja Dla Rozwoju Regionu".

Działanie:10.3 Doskonalenie zawodowe 

Poddziałanie:10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Projekt realizowany jest na zlecenie Gminy Miasta Radom.

W naszej szkole działa SPINKA - Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w którym uczniowie mogą m.in. przygotować się do podjęcia dojrzałej i odpowiedzialnej decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno - zawodowej. 

W ramach SPINKI prowadzone są zajęcia dla zakwalifikowanej grupy 10 uczniów  :

  • grupowe -   środa: 13.30 - 15.30 
  • indywidualne -  czwartek: 13.30 - 15.30 
  • konsultacje w  każdy poniedziałek - 14.20-16.20 - dla wszystkich uczniów Naszej Szkoły,

Zajęcia odbywają się w Szkolym Punkcie  Informacji i Kariery  czyli SPINCE w sali 215  na II piętrze. Zajęcia prowadzi doradca zawodowy p. mgr Małgorzata Węglewska.

Wszystkich zainteresowanych, również nauczycieli , wychowawców, rodziców  i opiekunów uczniów serdecznie zapraszamy.


           Bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Kreatywne Zarządzanie Karierą”

Szanowni Rodzice!

        Już niedługo Wasze dzieci będą musiały podjąć pierwszą dorosłą i samodzielną decyzję - wybrać szkołę ponadgimnazjalną i zawód. Jest to zawsze trudna i ważna decyzja, chociażby ze względu na zmienne potrzeby rynku pracy.

       W naszej szkole realizowane będą bezpłatne zajęcia w ramach projektu „Kreatywne Zarządzanie Karierą” realizowanego przez Gminę Miasta Radom, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy Twoje dziecko! do udziału w zajęciach.

       W dniach od 1 grudnia 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. będzie odbywała się rekrutacja na zajęcia w ramach powyższego projektu. Liczba miejsc ograniczona!!!         Oferta obejmuje udział:

  • w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa zawodowego (1 h tygodniowo) przez trzy semestry dla 10 uczniów,

  • w zajęciach indywidualnych  z zakresu doradztwa zawodowego (1 h tygodniowo) przez trzy semestry dla 10 uczniów ze szkoły,

  • konsultacje dla uczniów .

         W trakcie zajęć będą rozwijane kompetencje miękkie uczniów wśród uczniów, takie jak kreatywność, umiejętność pracy w grupie, odporność na stres, umiejętność zarządzania czasem. Rozpoznane zostaną predyspozycje zawodowe, osobowość zawodowa, kompetencje osobiste, społeczne.  Ułatwi to rozpoznanie swoich mocnych stron, a przez to w przyszłości łatwiejsze podjęcie decyzji o nauce w szkole.

        Uwaga! Formularze zgłoszeniowe są do pobrania w sekretariacie szkoły.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

        Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 05.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

  

 Gimnazjum i liceum:

              02 listopada 2018 r.               - piątek

             10, 12, 13 kwietnia 2019 r.    – egzaminy gimnazjalne

             02 maja 2019r                        - czwartek                                          

             6, 7, 8 maja 2019 r.                – egzaminy maturalne

            

 

    Jednocześnie informuje się, że w budynku szkoły będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów, którzy nie będą mogli mieć w wymienionych wyżej dniach zapewnionej opieki w domu.

 

Dni wolne z kalendarza:

 

-zimowa przerwa świąteczna  23 - 31.12 2018r

-ferie zimowe 20.01 - 10.02 2019r

-wiosenna przerwa świąteczna 18.04.-23.04. 2019r


 

Terminy wystawiania ocen, zagrożeń, konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

03 IX 2018 r.  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

10 IX 2018 r.  zebrania z rodzicami

05 XI 2018 r.  pierwszy poniedziałek miesiąca, konsultacje z rodzicami, godz. 17.00 – 18.00

16 XI 2018 r.  wystawianie zagrożeń przez nauczycieli

19 XI 2018 r.  zebrania z rodzicami

do dnia 14 XII 2018 r. wystawienie ocen śródrocznych

17 XII 2018 r.           rada klasyfikacyjna oraz rada  plenarna

07 I 2019 r.    zebrania z rodzicami

04 II 2019 r.   pierwszy poniedziałek miesiąca, konsultacje z rodzicami

 04 III 2019 r.  pierwszy poniedziałek miesiąca, konsultacje z rodzicami

14 IV 2019 r.   zebrania z rodzicami

17 V 2019 r.    wystawiane  zagrożeń przez nauczycieli

20 V 2019 r.    ostateczny termin podania zagrożeń przez wychowawców

14 VI 2019 r.   wystawienie ocen rocznych

17 VI 2019 r.   rada klasyfikacyjna oraz rada plenarna

21 VI 2019 r.   zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 


 

 Instrukcja logowania do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą szczegóły