Wyjście klas licealnych na lodowisko MOSiR

12 6 7 9
10 3 4 11
5 1 2 8